Sustainable365

Kestävä kehitys yrityksessämme

Vastuullisuus ympärivuotisessa matkailussa

Ympärivuotisen matkailun kehittäminen ja viipymän kasvattaminen ovat tämänhetkiset tavoitteet, jotka myös tukevat matkailun kestävää toimintaa. Tavoitteemme on tarjota kestävän matkailun mukaiset palvelut vuoden jokaisena päivänä.

LumiLinna-alueen rakennusvaiheessa halusimme suunnitella alueen ja sen rakennusten energiaratkaisut vastuullisiksi ja tehokkaiksi. Yhtiö on kaupungin omistama ja Kemi on ensimmäinen kaupunki manner-Suomessa, joka on saanut ISO14001 ympäristösertifikaatin. LumiLinna-alueella hyödynnetään sekä maalämpöä, maakylmää ja luonnon kylmää ja lisäksi päärakennukseen katolla on Lapin suurin aurinkovoimala. Hukkalämpö hyödynnetään mm. käyttöveden lämmittämiseen ja veden käyttö on rajoitettua.

Raaka-aineet ja materiaalit pyritään tilaamaan mahdollisimman läheltä, paikallista laatua ja osaamista hyödyntäen. Pyrimme käyttämään paljon paikallista työvoimaa ja alueen yritysten asiantuntijuutta.

Ympäristöystävällistä toimintaa

Pyrimme ympäristöystävälliseen ja energiaa säästäviin toimenpiteisiin vuoden jokaisena päivänä, kaikessa mitä teemme. Säästötoimet näkyvät esimerkiksi hukkalämmön talteenotossa ja sen hyödyntämisessä. Pyrimme myös käyttämään mahdollisimman vähän paperia joka päiväisessä työssämme ja lisäksi kehotamme asiakkaamme kierrättämiseen tiloisamme. Kierrätys on otettu huomioon myös Lumilinnassa, sillä rakennusmateriaali tulee merestä ja palaa mereen.

Ei vettä rantaa rakkaampaa

Olemme Lapin ainoa palveluntuottaja, joka tarjoaa meren sekä jään elämyksiä ympärivuotisesti, joten luonnollisestikkin vesi on meille tärkeä elementti. Pyrimme hyödyntämään vettä vastuullisesti joka päiväisessä toiminnassamme ja kannustamme asiakkaitamme tekemään samoin. Alueemme hanavesi on täysin puhdasta ja turvallista juoda, joten pullovedelle ei ole tarvetta. Vesihanamme ovat myös vettä säästäviä ja Villavieraamme voivat käyttää lämmintä vettä vain rajoitetusti. 

Lähialueen resursseja hyödyntäen

Ravintolapalveluissamme pyrimme tilamaan tuotteet aina lähialueelta, paikallisia raaka-aineita hyödyntäen. Villamme on rakennettu suomalaisesta hirrestä ja sisustusmateriaalit olemme saaneet paikalliselta yrittäjältä. Pyrimme käyttämään mahdollisimman paljon paikallista työväkeä, jolloin kulkeminen alueella matkallisesti lyhenee. Teemme myös paljon yhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa, jonka tarkoituksena on ohjata ja valmentaa alueen nuoria työelämään, ja näin ollen turvata paikallinen työvoima myös tulevaisuudessa.

LumiLinna-alueen energiankäyttö

Ympärivuotisen LumiLinna-alueen rakennuksien rakentamisvaiheessa on tehty maalämmön hyväksikäyttöä varten poraukset ja lämpö tuotetaan maalämmöllä. Näin ollen kiinteistön tarvitsema lämmitysenergia tuotetaan maalämmöllä ja kiinteistön tarvitsema jäähdytysenergia tuotetaan geokaivoilla.

Energiaa auringosta

LumiLinnan aurinkovoimala on Lapin alueen laajin. Paneeleita katolla yli 400 ja arvion mukaan voimalan kokonaisteho on 140 kWp ja tuotto päälle 100 000 kWh vuodessa. Kun tuotamme käyttösähköä itse aurinkopaneeleilla, olemme omavarainen energiantuottaja ja saamme samalla taloudellista säästöä.