Sustainable365

Hållbarhet i vårt företag

Ansvar genom året runt

Vi skapar en ny stad: renare, hälsosammare, hållbar, ekonomiskt balanserad och koldioxidfri stad. Vårt mål är att tillhandahålla hållbara turismtjänster varje dag på året.

Vi koncentrerar oss på miljöfrågor och ekologisk turismutveckling. Under byggfasen av SnowCastle-området ville vi designa hållbara energilösningar för området och dess byggnader på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Företaget ägs av staden och Kemi är den första staden på det finska fastlandet som har miljöcertifierats enligt ISO14001.

Vår SnowCastle Resort använder både värme och kyla från marken för att producera energi och vi har det största solkraftverket i Lappland på taket av vår huvudbyggnad. Vi använder endast färska, lokala råvaror i våra kulinariska tjänster och vi använder närproducerade material i vår design. Vi strävar också efter att använda lokal arbetskraft för att minimera föroreningar orsakade av arbetspendling.

Vi är miljövänliga

Vi strävar efter miljövänliga och energibesparande åtgärder alla dagar på året, i allt vi gör. Besparingsåtgärderna återspeglas till exempel i återvinning och utnyttjande av spillvärme. Vi strävar också efter att använda så lite papper som vi kan i vårt dagliga arbete och uppmuntrar våra kunder att återvinna i våra lokaler. Återvinning har också tagits i beaktande på utomhus SnowCastle, eftersom byggmaterialet kommer från havet och går tillbaka till havet.

Spara vatten

Vi är den enda tjänsteleverantören i Lappland som erbjuder hav och isupplevelser året runt, så naturligtvis är vatten ett viktigt inslag för oss. Vi strävar efter att använda vatten ansvarsfullt i allt vi gör och uppmuntrar våra kunder att göra detsamma. Till exempel är det kalla vattnet från kranen helt säkert att dricka, därför finns det inget behov av att använda vatten på flaska. Våra vattenkranar är också vattenbesparande och våra villagäster kan endast använda varmt vatten under en begränsad tid samtidigt.

Använda lokala resurser

Vi strävar efter att använda lokala råvaror i våra tjänster. När det kommer till våra kulinariska tjänster strävar vi alltid efter att använda färska, lokala råvaror. Våra villor är gjorda av finska stockar och vi har skaffat inredningsmaterial från en lokal entreprenör. Vi försöker använda så mycket lokal arbetskraft som möjligt, vilket gör resandet inom området kortare. Vi har också ett nära samarbete med lokala utbildningsinstitutioner för att vägleda och förbereda ungdomar i området för att arbeta och på så sätt trygga den lokala arbetskraften i framtiden.

Energieffektivitet på SnowCastle

Värmen som används för alla byggnader i SnowCastle-området genereras med hjälp av geotermisk värme. Den uppvärmningsenergi som krävs för fastigheten genereras alltså av geotermisk energi. För kylning av lokalerna använder vi geotermisk kylenergi.

Största solkraftverket i Lapland

Vi har det största solkraftverket i Lappland. Med över 400 paneler på taket och en uppskattad total effekt på 140 kWp kommer den att producera 100 000 kWh per år. När vi genererar elen med hjälp av solpaneler är vi en självförsörjande energiproducent. Vi har även faciliteter för att mäta och övervaka produktionen av solpanelerna.