Kemi Tourism Ltd.

Experience365

Tel: +358 16 258 878
[email protected]

Lumilinnankatu 15A, 94100 Kemi, FINLAND

Jaakko Löppönen

Verkställande direktör

+358 40 557 8693
[email protected]

Jussi Kovaniemi

Operativ chef

+358 40 641 6125
[email protected]

Anne Pietilä

HR och ekonomiadminstratör

+358 40 746 2557
[email protected]

Jari Ruonakoski

Restaurangchef / Kökmästare

+358 40 642 7821
[email protected]

Fakturering

Vi föredrar att ta emot fakturor i elektroniskt format och ber dig vänligen att skicka dina fakturor i första hand som e-fakturor.

E-faktur

E-faktur address: 003706812392
Operatör: OpusCapita Solutions Oy
Operatör ID: E204503
Företag ID: FI0681239-2

PDF fakturor med e-post
[email protected]