Nämä varaus- ja maksuehdot koskevat kaikkia Kemin Matkailu Oy:n yksittäisille asiakkaille tarjoamia ja välittämiä matkailupalveluja sekä Kemissä että muilla toiminta-alueilla.

Palvelut ja hinnat:

Kemin Matkailu Oy pidättää oikeuden muuttaa hinnaston palveluja tai hintoja. Palveluja voidaan muuttaa sääolosuhteiden tai turvallisuuden vuoksi. Hintoja voidaan muuttaa tuotantohintojen kohotessa Kemin Matkailusta riippumattomista syistä (mukaan luettuna, mutta ei rajoittuen: verojen ja polttoaineiden hinnanvaihtelu jne). Kemin Matkailu Oy käyttää alihankkijoita kuljetus- ja safaripalveluissa.

Vastuu ja vakuutukset:

Kemin Matkailu Oy harjoittaa ennakoivaa, asianmukaiset turvallisuussuunnitelmat täyttävää sekä terveys- ja turvallisuusstandardit huomioon ottavaa toimintaa Suomen lakien ja asetusten mukaisesti palveluja tuottaessaan. Kemin Matkailu Oy:llä on voimassaoleva yleinen vastuuvakuutus Vakuutusyhtiö If:ssä.

Safarit:

Safareilla käytettävät moottorikelkat on vakuutettu Suomen lainsäädännön mukaisesti. Lakisääteisestä liikennevakuutuksesta korvataan ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneita henkilö- ja omaisuusvahinkoja liikennevakuutuslain mukaisesti. Korvauksen piiriin kuuluvat kaikki henkilövahingot sekä vastapuolen omaisuusvahingot Suomen lakien ja säännösten mukaisesti, viranomaismääräykset huomioiden. Liikennevakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle jäävät omalle ajoneuvolle ja autossa olleelle omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Korvattavia ovat kuitenkin ajoneuvossa olleiden matkustajien henkilökohtaisille käyttöesineille aiheutuneet vahingot.

Vastuullisena palveluntuottajana Kemin Matkailu Oy tai sen käyttämät alihankkijat pidättävät oikeuden muuttaa palvelun sisältöä tarvittaessa. Safarit ja ohjelmat toteutetaan vain, kun vallitsevat sääolosuhteet ja lumimäärä ne sallivat. Huonot sääolosuhteet, hyvin kylmä sää, lumen puute tai ohut jää vedenylityspaikoissa voi aiheuttaa safariin tai ohjelmaan muutoksia tai ne voidaan siirtää toiselle päivälle tai peruuttaa kokonaan. Kemin Matkailu Oy:llä tai palvelun tuottavalla alihankkijayrityksellä on myös oikeus keskeyttää safari, mikäli asiakas toiminnallaan aiheuttaa turvallisuusriskin itselleen tai toisille, tai hänen terveydentilansa ei salli safarin jatkamista.

Muut vammat tai vahingot:

Kemin Matkailu Oy on vastuussa vain henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat palvelun aikana tapahtuneista onnettomuuksista, ja jotka ovat seurausta Kemin Matkailu Oy:n, sen työntekijöiden tai alihankkijoiden virheellisestä toiminnasta tai viallisista laitteista. Kemin Matkailu Oy ei ole korvausvastuussa mahdollisista vahingoista tai vammoista, jotka ovat korvattavissa asiakkaan oman matkavakuutuksen mukaisesti. Suosittelemme henkilökohtaisen matka- ja tapaturmavakuutuksen ottamista kaikille asiakkaille.

Ohjelmapalvelut ja aktiviteetit voivat olla fyysisesti vaativia ja osallistujat voivat altistua tärinälle. Mikäli asiakkaalla on mitä tahansa terveysrajoitteita (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen: sydänsairaudet, selkävaivat tai vastaavat, tai hän on raskaana), hänen tulee ennen osallistumista varmistaa lääkäriltä, rajoittaako terveydentila hänen osallistumistaan. Asiakas on itse vastuussa siitä, että Kemin Matkailu Oy saa tiedon mahdollisista rajoitteista tai riskitekijöistä ennen palvelun toteutumista.

Varauksen vahvistaminen:

Palvelut laskutetaan/veloitetaan kokonaisuudessaan varauksen yhteydessä. Varaus katsotaan vahvistuneeksi, kun maksu on suoritettu. Mikäli ennakkolaskua tai luottokorttivakuutta ei ole maksettu eräpäivään mennessä, pidätämme oikeuden perua varauksen.

Laskutus:

Alle 50 € varauksista ja postitse lähetettävistä laskuista veloitamme 10 € laskutuslisän.
Mikäli asiakas haluaa suorittaa maksun pankkitilillemme, veloitetaan pankkikulu 5 €.

Yrityksille: EU-direktiiviin perustuvan verkkolaskulain mukaan meillä on oikeus vaatia lasku sähköisessä muodossa 1.4.2020 alkaen. Huomioithan, että sähköpostilla lähetetty pdf-lasku ei ole sähköinen lasku.

Varauksen peruutus (osittainen tai kokonaan):

Yli 28 päivää ennen varauksen alkupäivää – veloitamme ennakkomaksun 10%
27-14 päivää ennen varauksen alkupäivää – veloitamme 50% peruutuskulun.
13-0 päivää ennen varauksen alkupäivää – veloitamme 100% peruutuskulun.

Muutokset:

Muutokset ja peruutukset tulee tehdä kirjallisena ja päivättynä (kirje, sähköposti, fax), arkipäivänä klo 8-16.
Mikäli asiakas muuttaa varausta alle 28 vrk ennen palvelun alkupäivää, veloitamme muutoskulun (30 €/muutoskerta).

Mikäli varaus tehdään myyntitoimiston kautta, veloitamme varauksen yhteydessä palvelumaksun (30 €). Palvelumaksua ei palauteta varauksen peruuntuessa. Verkkokaupan kautta tehdyistä varauksista ei veloiteta palvelumaksua.

Lapsialennus:

0-3 -vuotiaat lapset: veloituksetta
4-11 -vuotiaat lapset: -40 %

Matkustajaluettelo/asiakastiedot:

Muutokset ja peruutukset tulee tehdä kirjallisena ja päivättynä (kirje, sähköposti, faxi), arkipäivänä klo 8-16 välisenä aikana.

Tarvittavat tiedot:

Etu- ja sukunimi, sukupuoli, syntymäaika (pp.kk.vvvv), kansallisuus.
Tiedot tarvitaan kaikista matkustajista / oppaista, myös alle 4-vuotiaiden lasten osalta.

Kemin Matkailu OY pidättää oikeuden

 • muuttaa jäänmurtajaristeilyn aikataulua tai sisältöä, mikäli jää- ja sääolot niin vaativat
 • perua jäänmurtajaristeilyn, mikäli risteilyn matkustajamäärä jää alle minimirajan. Peruutus tulee ilmoittaa asiakkaalle kirjallisena vähintään 28 vuorokautta ennen risteilyn alkua.

Force majeure:

LumiLinnan ja Jäänmurtaja Sampon palvelut säävarauksella. Kumpaakaan osapuolta ei voida pitää vastuullisena n.s. Force Majeure -tilanteen aiheuttamista taloudellisista tai toiminnallisista menetyksistä, vahingoista tai kuluista. Force majeure -tilanteita ovat, mukaan luettuna, mutta ei rajoittuen: sota, lakko, sääolosuhteet, lumen tai jään puute tai muut luonnonolosuhteet. Kemin Matkailu Oy ei korvaa force majeure -tilanteesta asiakkaalle aiheutuneita muita matkaan liittyviä kuluja, mukaan luettuna, mutta ei rajoittuen: lennot, muualta hankitut palvelut.

Sovellettava laki ja toimivalta:

Näihin ehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Riidat, erimielisyydet tai vaateet, jotka liittyvät näihin ehtoihin tai Kemin Matkailu Oy:n toimintaan ratkaistaan yksinomaan suomalaisissa tuomioistuimissa. Kemi-Tornion käräjäoikeus Kemissä on ensisijainen käsittelypaikka. Mikäli jokin osa näitä ehtoja osoitetaan kokonaan tai osittain pätemättömäksi tai laittomaksi, tai niiden täytäntöönpanoon liittyy ongelmia, pysyvät ehdot muilta osin täysin voimassa.

Merenrantahuvilat

Taataksemme asiakkaille parhaat lomajärjestelyt, noudatamme seuraavia ehtoja ja suosituksia, mikäli keskinäisesti ei toisin sovita. Nämä varaus- ja maksuehdot koskevat kaikkia asiakkaille toteutettavia palveluja Kemin Matkailu Oy:n Merenrantahuviloissa (Seaside Glass Villas) Kemissä.

Sovellettava laki ja toimivalta

Näihin ehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Riidat, erimielisyydet tai vaateet, jotka liittyvät näihin ehtoihin tai Kemin Matkailu Oy:n toimintaan ratkaistaan yksinomaan suomalaisissa tuomioistuimissa. Kemi-Tornion käräjäoikeus Kemissä on ensisijainen käsittelypaikka. Mikäli jokin osa näitä ehtoja osoitetaan kokonaan tai osittain pätemättömäksi tai laittomaksi, tai niiden täytäntöönpanoon liittyy ongelmia, pysyvät ehdot muilta osin täysin voimassa.

Palvelut ja hinnat

Kemin Matkailu Oy pidättää oikeuden muuttaa hinnaston palveluja tai hintoja. Palveluja voidaan muuttaa sääolosuhteiden tai turvallisuuden vuoksi. Hintoja voidaan muuttaa tuotantohintojen kohotessa Kemin Matkailusta riippumattomista syistä (mukaan luettuna, mutta ei rajoittuen: verojen ja polttoaineiden hinnanvaihtelu jne ). Hinnat sisältävät arvonlisäveron Suomen lakien mukaisesti.

Kemin Matkailu Oy:n on tiedotettava asiaksta vähintään 20 päivää ennen yhtiön tarjoamaa palvelun käyttöä kaikista hinnan nostoista. Uusi hinta ja hinnan muutoksen perustelut tulee esittää selkeästi asiakkaalle. Jos hinnan nousu on enemmän kuin 8 % alkuperäisestä hinnasta, asiakkaalla on oikeus peruuttaa varauksensa kohtuullisen ajan kuluessa. Samanlaisten kustannusten vähennykset korvataan asiakkaalle hinnanalennuksena, niin, että yhtiölle aiheutuvat hallinnolliset kustannukset ovat kohtuullisia.

Vastuu ja vakuutukset

Kemin Matkailu Oy harjoittaa ennakoivaa, asianmukaiset turvallisuussuunnitelmat täyttävää sekä terveys- ja turvallisuusstandardit huomioon ottavaa toimintaa Suomen lakien ja asetusten mukaisesti palveluja tuottaessaan. Kemin Matkailu Oy:llä on voimassaoleva yleinen vastuuvakuutus Vakuutusyhtiö If:ssä.

Kemin Matkailu Oy on vastuussa vain henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat palvelun aikana tapahtuneista onnettomuuksista, ja jotka ovat seurausta Kemin Matkailu Oy:n, sen työntekijöiden tai alihankkijoiden virheellisestä toiminnasta tai viallisista laitteista. Kemin Matkailu Oy ei ole korvausvastuussa mahdollisista vahingoista tai vammoista, jotka ovat korvattavissa asiakkaan oman matkavakuutuksen mukaisesti. Kemin matkailu Oy ei ole velvollinen vastaanottamaan peruutuksia tai varauksen muutoksia maksutta lääkärintodistusta tms. vastaan. Suosittelemme henkilökohtaisen matka- ja tapaturmavakuutuksen ottamista kaikille asiakkaille.

Varaus ja vahvistus

Nämä varausehdot ovat voimassa ja sitovat molempia osapuolia asiakkaan tehtyä varauksen. Asiakkaan on oltava yli 18-vuotias. Varauksen jälkeen lähetämme varausvahvistuksen sekä varaus- ja maksuehdot asiakkaalle. Mikäli varaus tehdään myyntipalvelussamme, veloitamme 30 € palvelumaksun / varaus. Verkkokaupassa tehdyistä varauksista ei veloiteta palvelumaksua.

Varaaminen verkkokaupassa

Verkkokaupassa tehdyt varaukset veloitetaan kokonaan varauksen yhteydessä. Maksun voi suorittaa luottokortilla tai verkkopankissa. Varaajan tulee itse tulostaa tai tallentaa kuitti, varausvahvistus ja mahdolliset ohjeet tai muut liitteet (esim. ajo-ohje). Varausjärjestelmämme lähettää vahvistuksen asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Maksaminen

Asiakas maksaa palvlun kokonaisuudessaan heti varauksen yhteydessä. Varaus katsotaan vahvistetuksi, kun se on kokonaan maksettu. Jos maksua ei suoriteta Kemin Matkailu Oy:lla on oikeus peruuttaa varaus.

Muutokset

Mikäli asiakas muuttaa varauksen ajankohtaa tai muuta sisältöä, varaus käsitellään ehtojen mukaisesti peruutuksena ja uutena varauksena.

Varauksen peruutus

 • Yli 120 vrk ennen varauksen alkupäivää – ei peruutuskulua
 • 119-28 vrk ennen varauksen alkupäivää – veloitamme 50% varauksen kokonaissummasta
 • 27-0 vrk ennen varauksen alkupäivää – veloitamme 100% varauksen kokonaissummasta

Jos varauksen peruuttaminen on väistämätöntä johtuen huviloiden tai niiden välttämättömässä läheisyydessä esiintyvistä poikkeuksellisista olosuhteista, asiakkaalle palautetaan hänen maksamansa summa kokonaisuudessaan, mutta ei muita korvauksia. Kemin Matkailu Oy:n on maksettava kaikki palautukset tai korvaukset 14 päivän sisällä peruutuksesta.

Kemin Matkailu Oy pidättää oikeuden

 • peruuttaa varauksen force majoure –tilanteen tai muun kohtuuttoman häiriön sattuessa (esim. tulipalo tai vesivahinko). Tällaisessa tilanteessa asiakkaalle palautetaan veloitetut maksut kokonaisuudessaan.
 • peruuttaa varauksen, mikäli asiakas ei ole suorittanut maksuja ajoissa
 • muuttaa hintoja tai korjata virheet hinnoittelutiedoissa ennen sopimuksen allekirjoittamista
 • tehdä muutoksia palveluidensa ehdoihin, jos ne eivät ole kovin merkityksellisiä
 • olla maksamatta mitään korvauksia mileipahasta, joka voi aiheutua mm. palveluissa tapahtuvista pienistä muutoksista, jotka johtuvat mm. sääolosuhteista tai muista ennalta odottamattomista esteistä.
 • Jos Kemin Matkailu Oy:n on tehtävä merkittäviä muutoksia palveluidensa sisältöön, se ilmoittaa asiakkaalle kirjallisesti muutoksista ja siitä, onko asiakkaalla mahdollisuus hinnan alennukseen. Jos asiakas ei kirjallisen ilmoituksen jälkeen ilmoita peruutuksesta kohtuullisen ajan puitteissa, asiakas on hyväksynyt palvelun muutokset. Jos asiakkaan peruuttaessa Kemin Matkailu Oy tarjoaa korvaaavan palvelun asiakkaalle, on palvelun hinta ja sisältö tiedotettava asiakkaalle.

Check-in / check-out

Sisäänkirjautuminen aikaisintaan klo 16.00 ja huoneen luovutus viimeistään klo 11.00.

Vahinkojen ja vaaratilanteiden välttäminen

 • Merenrantahuviloiden lasiseiniin ja -kattoon ei saa koskea, kaataa vettä tai heittää mitään esineitä. Ikkunoita vasten ei saa asettaa painavia esineitä.
 • Merenrantahuvilassa saa kerrallaan olla vain enimmäismäärän mukainen henkilömäärä. Teltan, matkailuauton tai matkailuvaunun käyttö huviloiden piha-alueilla on kielletty.
 • Tupakointi merenrantahuvilassa on ehdottomasti kielletty. Tupakointi aiheuttaa palohälytyksen. Mikäli huvilassa on tupakoitu, veloitamme sekä ylimääräiset siivouskulut (vähintään 300 €) että aiheettomasta palohälytyksestä
  aiheutuneet kulut.
 • Merenrantahuviloihin ei saa tuoda lemmikkieläimiä ilman erillistä sopimusta

Mikäli asiakas ei noudata näitä tai muita Kemin Matkailu Oyn henkilökunnan antamia ohjeita ja aiheuttaa vahinkoa tai vaaratilanteen huvila-alueella, Kemin Matkailu Oy pidättää oikeuden keskeyttää palvelu välittömästi ja veloittaa asiakkaalta kaikki aiheutuneet kulut. Asiakkaalla on velvollisuus informoida Kemin Matkailua kaikista vierailunsa aikana havaitsemistaan tai aiheuttamistaan vahingoista tai vioista. Mikäli asiakas omalla toiminnallaan aiheuttaa vahinkoa, on hän velvollinen korvaamaan aiheutuneet kulut (esimerkiksi tupakoinnista aiheutuva palohälytys).

Reklamaatiot ja valitukset

Kaikki reklamaatiot on tehtävä vierailun aikana välittömästi Kemin Matkailu Oylle. Mikäli asiakas ei informoi mahdollisista virheistä tai puutteista havaittuaan ne kohteessa, hyvitystä tai palvelun korjausta ei voida tehdä jälkikäteen. Mikäli asiakas on tyytymätön Kemin Matkailun vastineeseen tai hyvitykseen, kirjallinen reklamaatio on tehtävä viimeistään viikon sisällä huoneen luovutuksesta Kemin Matkailu Oy:lle. Jos asiakas ja Kemin Matkailu Oy eivät pääse sopimukseen asiasta, asiakkaalla on oikeus viedä asia kuluttajaneuvonnan käsiteltäväksi.

Muuta

Majoitusvarauksia ei koske valmismatkalaki, jos niitä ei ole paketoitu tai ostettu yhdessä muun matkailupalvelun kanssa.

Kemin Matkailu Oy ei ole vastuussa mahdollisista painovirheistä tai muutoksista palvelun sisällössä esitteiden painamisen jälkeen. Pidätämme oikeuden virheiden korjaamiseen ennen sopimuksen tekoa. Oikeudet hinnan muutoksista pidätetään. Kemin Matkailu Oy varaa oikeuden oikaista hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä. Kemin Matkailu Oy pidättää oikeuden muuttaa hinnaston palveluja tai hintoja. Palveluja voidaan muuttaa sääolosuhteiden tai turvallisuuden vuoksi. Hintoja voidaan muuttaa tuotantohintojen kohotessa Kemin Matkailusta riippumattomista syistä (mukaan luettuna, mutta ei rajoittuen: verojen ja polttoaineiden hinnanvaihtelu jne).

 

MATKAN AIKANA

Siivous

Loppusiivous kuuluu huonehintaan, päivittäin huone siistitään; sängyn petaus, tiskaus ja roskien vienti. Lisäsiivous vierailun aikana 30 €. Vaikka lähtösiivous sisältyy majoitushintaan, edellytetään villan olevan normaalin asumisen jäljiltä, eli huonekalut ja muut varusteet paikoillaan ja ehjinä. Lisäsiivousmaksu veloitetaan, jos tila on tahrittu (esim. oksennus) tai sänky kasteltu, veloitamme puhdistuskulut, kuitenkin min. 300 €. Varaaja on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan kohteen omistajalle.

Ovikoodi

Oven avauskoodin saa sisäänkirjautumisen yhteydessä. Huoneiston huoltajalla on oikeus periä korvaus mikäli hän joutuu avaamaan oven.

Muuta

Alueella toimii maksuton wifi. Kemin Matkailu Oy ei ole korvausvelvollinen, jos internet-yhteydessä on katkoksia tai se ei toimi.

Kemin Matkailu Oy ei vastaa matkatavaroista tai niiden säilytyksestä matkatavaratilassa. Matkatavarat ovat asiakkaan vastuulla myös silloin, kun niitä siirretään paikasta toiseen.

LumiLinna-alue on yksityisaluetta, eikä alueella saa suorittaa ilmakuvausta ilman omistajan lupaa.

Tilaa uutiskirjeemme

Klikkaamalla Liity-painiketta vahvistat, että olet lukenut ja hyväksyt tietosuojakäytäntömme ja haluat vastaanottaa uutiskirjeemme sähköpostiisi. Poistut postituslistaltamme helposti klikkaamalla jokaisen viestimme alaosassa sijaitsevaa peruutuslinkkiä.